gototopgototop

английский

итальянский

немецкий

нидерландский

датский

шведский

норвежский

исландский

финский

эстонский

латышский

литовский

греческий

албанский

китайский

японский

корейский

вьетнамский

лаосский

кхмерский

бирманский

тайский

малайский

яванский

хинди

бенгальский

сингальский

тагальский

непальский

малагасийский

Польская легенда «KTO IM ŁZY POWRÓCI» - читать онлайн

Польская легенда «KTO IM ŁZY POWRÓCI» рассказывает о событиях конца 14 века в Польше, и познакомит вас с новой королевской династией – Ягеллонами. Сам текст легенды небольшой и несложный, специально составлен для начинающих изучать польский язык, историю и культуру Польши. Другие польские легенды, а также сказки на польском языке можно читать онлайн в разделе «Сказки и легенды на польском языке». С другой польской литературой, а также с книгами, переведёнными на польский язык, можно познакомиться в разделе «Книги на польском». Для тех, кто больше любит слушать книги, есть раздел «Аудиокниги на польском языке».

Для тех, кто хочет учить польский язык с преподавателем, есть информация на странице «Польский по скайпу».

 

Теперь возвращаемся к чтению польской легенды «KTO IM ŁZY POWRÓCI».

 

KTO IM ŁZY POWRÓCI

 

Był koniec marca 1386 roku. Wiosna nadeszła wczesna i ciepła. Od Bramy Morawskiej powiał ciepły wiatr i stopił nieomal wszystkie śniegi. W polu widać już było tu i ówdzie woły leniwie orzące pod wiosenne zasiewy, a nad głowami oraczy podzwaniały skowronki.

Jeszcze cały Kraków żył pod wrażeniem wspaniałych uroczystości związanych z chrztem Jagiełły, koronacją na króla polskiego oraz zaślubinami z Jadwigą, gdy już młoda para wraz z całym dworem wyruszyła w podróż. Celem wyprawy królewskiej była Wielkopolska, gdzie od lat kilku toczyła się bratobójcza wojna domowa między dwoma potężnymi rodami Nałęczów i Grzymalitów i cała dzielnica podzielona była na dwa wrogie obozy, wzajemnie się zwalczające. Płonęły wsie i miasta, na drogach łotrzykowie i wszelkiego rodzaju hultajstwo napadało na podróżnych, a sądy, zamiast bronić pokrzywdzonych, służyły jedynie wielkim panom.

Oboje królestwo wybrali się więc do Wielkopolski, by zakończyć tę bratobójczą wojnę i pojednać zwaśnionych, a nad winnymi przeprowadzić sądy, czyli tak zwane roki królewskie.

Dwór królewski był liczny, potrzeba było dużo izb na noclegi, wiele jadła dla ludzi i paszy dla koni. A tymczasem istniało wówczas prawo, oparte na przywileju koszyckim, wydanym przez Ludwika Węgierskiego, iż majątki i wsie duchowne wolne są od tzw. stacji, czyli postojów dworu i wojsk królewskich. Na tej podstawie wiele wsi kościelnych i klasztornych wzbraniało się od przyjmowania na postój dworu królewskiego. Rozgniewany tym król Władysław rozkazał dworzanom siłą zabierać konie, bydło i wszystko, co było potrzebne dla utrzymania dworu.

Powstał wielki lament wśród chłopów, bo nieraz czeladź królewska zabierała im ostatnią krowę-żywicielkę lub wołu potrzebnego do uprawy roli.

Któregoś dnia, gdy dwór królewski zatrzymał się w pobliskim zamku na postój, chłopi przybyli do królowej Jadwigi ze skargą i płaczem:

- Królowo nasza! - wołali. - Ratuj nas, bo pomrzemy z głodu, my i dzieci nasze. Oto pachołkowie królewscy zabierają nam ostatni dobytek z obory i ziarno na siewy wiosenne. Ratuj nas, orędowniczko nasza!

Królowa Jadwiga, jako że miała serce miękkie i litościwe dla wszelkiej biedoty, ulitowała się nad niedolą włościan i natychmiast udała się do króla.

Władysław Jagiełło, wysłuchawszy prośby królowej, przyrzekł solennie ją wypełnić i zaraz polecił swoim dworzanom, by niezwłocznie oddali biednym chłopom zabrany dobytek. Uszczęśliwieni wieśniacy przybyli wkrótce do króla, skłonili mu się do kolan i dziękowali za zwrócone mienie. A Władysław Jagiełło, wskazując żonie na ich rozpromienione oblicza, rzekł:

- Teraz już chyba jesteś zadowolona, królowo i małżonko moja?

A na to Jadwiga:

- Dobytek im, królu, wróciłeś, ale któż im łzy powróci?

Słowa te głęboko zapisały się w sercach ludu wielkopolskiego, toteż przechowywał je przez wieki jako najcenniejszy klejnot przeszłości i włączył do przysłów swoich.

A królowa Jadwiga przeszła do opowieści ludowych jako opiekunka i orędowniczka biednych i pokrzywdzonych.

 

Следующая польская легенда, которую можно читать онлайн в разделе «Книги на польском», называется «DIABEŁ WENECKI».

 

французский

испанский

португальский

польский

чешский

словацкий

венгерский

румынский

болгарский

словенский

сербский

хорватский

македонский

иврит

турецкий

арабский

фарси

урду

пушту

молдавский

украинский

белорусский

русский

грузинский

армянский

азербайджанский

узбекский

казахский

киргизский

монгольский

Изучение иностранных языков - новое

Уроки иностранных языков онлайн

Как Вы узнали о наших курсах иностранных языков?