gototopgototop

английский

итальянский

немецкий

нидерландский

датский

шведский

норвежский

исландский

финский

эстонский

латышский

литовский

греческий

албанский

китайский

японский

корейский

вьетнамский

лаосский

кхмерский

бирманский

тайский

малайский

яванский

хинди

бенгальский

сингальский

тагальский

непальский

малагасийский

Герундій в англійській мові

Герундій в англійській мові утворюється шляхом додавання суфікса –ing до основи дієслова. Герундій – це безособова форма дієслова, синтаксичні функції якого схожі на іменникові функції. В результаті свого утворення герундій поєднує в собі риси іменника і дієслова.

 

До першої групи (функція підмета) відносяться:

 

1. герундій у функції підмета, додатку і іменної частини складного присудку:

 

Підмет: Rollerblading is exciting – катання на роликах – захоплююче

Додаток: I hate going out at weekends – ненавиджу виходити на вихідних

Іменна частина присудка: The duty of every man is fighting for peace – обов’язок кожного чоловіка – боротися за мир

 

Герундій в англійській мові може вживатися в поєднанні з прийменником:

I dream of living next to the ocean - я мрію житии біля океану

 

Якщо герундій в англійській мові виконує функцію іменника, то він може вживатися з присвійним відмінком іменника або ж займенником:

 

I admire John’s singing – я захоплююся співом Джона

I don’t mind his staying – я не проти щоб він лишився

 

В сучасній англійскій мові загальноприйнятим є вживання форм об’єктних займенників: him, me, us, на місці his, my, our, якщо вони є часткою речення і доповнюють його:

Do you mind me staying here – ти не проти, щоб я залишився?

 

Але слід враховувати той факт, що не після всіх дієслів можна змінювати займенники, наприклад після дієслів: see - бачити, hear - чути, smell - нюхати, feel – відчувати можливий лише один варіант – вживання об’єктних займенників (him, you, me etc.):

I saw him crying – я бачив, як він плаче

 

Як зазначалося вище, герундій в англійській мові походить від дієслова, завдяки чому він зберіг його риси:

Герундій, утворений від перехідних дієслів, може виступати у функції прямого додатку:

He succeeded in understanding and speaking their language – він досягнув гарних результатів в розумінні і володінні їх мовою

 

2. герундій в англійській мові може бути означений прислівником:

She burst out laughing loudly – вона голосно розсміялася

 

Герундій в англійській мові має свої часові форми, а якщо він утворений від перехідного дієслова, то може мати активний і пасивний стани. В сучасній англійській мові герундій перехідних дієслів вживається в таких формах:

 

Indefinite Active: writing                     Indefinite Passive: being written

Perfect Active: having written              Perfect Passive: having been written

 

Герундій неперехідних дієслів має наступні форми:

 

Indefinite Active: going                              Indefinite Passive: -----------

Perfect Active: having gone                        Perfect Passive: --------------

 

В російській і українській мовах поняття герундія відсутнє, на українську мову герундій може перекладатися:

  • іменником:

Swimming attracts many people – плавання приваблює багатьох людей

 

  • інфінітивом:

She argued with Paul before leaving – перед тим, як піти, вона посварилась із Полом

 

  • підрядним реченням:

He regrets now having come – тепер він шкодує, що прийшов

 

Слід зауважити, що пасивний стан герундія перекладається на українську мову за допомогою цілого речення:

After having been warned about the consequences of her actions she decided to do it anyway – після того, як її повідомили про наслідки її вчинків, вона вирішила зробити це в будь-якому випадку

 

Слід також пам’ятати, що на відміну від іменника, герундій в англійській мові не вживається з артиклями і не має форми множини. В наступних статтях продовжимо вивчення англійської мови.

 

французский

испанский

португальский

польский

чешский

словацкий

венгерский

румынский

болгарский

словенский

сербский

хорватский

македонский

иврит

турецкий

арабский

фарси

урду

пушту

молдавский

украинский

белорусский

русский

грузинский

армянский

азербайджанский

узбекский

казахский

киргизский

монгольский

Изучение иностранных языков - новое

Уроки иностранных языков онлайн

Изучение какого иностранного языка сейчас Вас более всего интересует?