gototopgototop

английский

итальянский

немецкий

нидерландский

датский

шведский

норвежский

исландский

финский

эстонский

латышский

литовский

греческий

албанский

китайский

японский

корейский

вьетнамский

лаосский

кхмерский

бирманский

тайский

малайский

яванский

хинди

бенгальский

сингальский

тагальский

непальский

малагасийский

ЗНО з української мови та літератури - підготовка

Зовнішнє незалежне оцінювання: загальна інформація, теми, план підготовки до ЗНО, допомога досвідчених викладачів з української мови та літератури (див. розділ «Контакти»).

 

ЗНО з української мовиЗНО з української мови та літератури – це випробування, яке обов’язково мають пройти всі абітурієнти, незалежно від майбутнього професійного спрямування. Підготовка до тестування включає в себе багато етапів: лексика, граматика, орфографія, стилістика. Окрім того, потрібно ознайомитися з переліком творів українських письменників, які потрібно буде аналізувати, вміти розрізняти жанри творчості, основні літературні поняття, течії  і т.д.

Перед початком підготовки варто ознайомитися із програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, щоб логічно побудувати план підготовки до іспиту.

 

Теми підготовки до ЗНО з української мови

 1. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (алфавіт, наголос, правопис).
 2. Лексикологія. Фразеологія (багатозначні й однозначні слова, синоніми, антоніми, пароніми, омоніми, лексичні запозичення, неологізми, фразеологізми).
 3. Будова слова. Словотвір (будова слова, спільнокореневі слова).
 4. Морфологія. Іменник (рід іменників, написання, відмінювання).
 5. Прикметник (відмінювання, ступені порівняння, написання).
 6. Числівник (типи відмінювання, кількісні порядкові числівники, узгодження числівників з іменниками, вживання числівників для позначення дат).
 7. Займенник (відмінювання, правопис, творення).
 8. Дієслово (форми дієслова, безособові дієслова, особові закінчення дієслів 1 та 2 дієвідміни, формування дієслів теперішнього, майбутнього часу; дієприкметники, активні та пасивні дієприкметники, дієприкметники теперішнього та минулого часу, дієприкметниковий зворот, пасивні дієприкметники, безособові форми дієприкметників; дієприслівник, дієприслівниковий зворот).
 9. Прислівник (значення, морфологічні ознаки, ступені порівняння, правопис).
 10. Службові частини мови (прийменник, сполучник, частка, правопис).
 11. Вигук (правопис вигуків).
 12. Синтаксис. Словосполучення (словосполучення, речення, підрядний і сурядний зв’язок між словами і частинами складного речення).
 13. Речення. Просте двоскладне речення. Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні. Односкладні речення. Просте ускладнене речення. Складне, складносурядне речення. Складнопідрядне речення. Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку (граматична основа, порядок слів у реченні, види речень).
 14. Способи відтворення чужого мовлення (пряма, непряма мова, цитати, діалог, розділові знаки).
 15. Стилістика (стилі мовлення, їх основні ознаки та функції).
 16. Розвиток мовлення (види мовленнєвої діяльності, вимоги до мовлення, основні ознаки тексту, зміст, будова тексту, способи зв’язку речень у тексті, тексти різних стилів, жанрів, типів мовлення).

 

Теми підготовки до ЗНО з української літератури

 1. Усна та народна творчість (загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових і родинно-побутових пісень). Пісні Марусі Чурай:

«Віють вітри», «За світ встали козаченьки». Історичні пісні: «Ой Морозе, Морозеньку», Чи не той то хміль…»

Тематика, образи, зміст народних дум і балад. «Дума про Марусю Богуславку». Балада: «Ой летіла стріла».

Учасник ЗНО має вміти аналізувати літературний твір та його уривки, розрізняє жанри, види творчості, різновиди календарно-обрядових пісень, провідні мотиви історичних пісень, характеризує образи героїв, визначає тематику і художні особливості балад, дум, пісень (Марусі Чурай), виділяє у літературних творах анафори, рефрени, постійні епітети, персоніфікацію, символи, гіперболи, визначає їхню художню роль.

 

 1. Давня українська література:

«Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги), «Слово про похід Ігорів», “De Libertate”, «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та шершень», афоризми (Григорій Сковорода).

Учасник ЗНО має знати основні літературні поняття: художній образ, прототип, тема, ідея, мотиви, проблематика, мотив, конфлікт, композиція, сюжет у художньому творі, а також повинен вміти знайти: епітет, порівняння, метафору, алегорію, гіперболу.

 

 1. Література кінця 18-19 століття:

«Енеїда», «Наталка Полтавка» (І.Котляревський)

«Маруся» (Г. Квітка-Основ’яненко)

«Катерина», «Гайдамаки», «Кавказ», «Сон», «Заповіт», «І мертвим, і живим, і ненародженим …» (Т. Шевченко)

«Чорна рада» (Пантелеймон Куліш)

«Кайдашева Сім’я» (Іван Нечуй-Левицький)

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Панас Мирний)

«Мартин Боруля (Карпенко-Карий)

«Гімн», «Чого являєшся мені у сні?...», «Мойсей» (Іван Франко).

Володіння основними літературними поняттями: сентименталізм, романтизм, реалізм, епос та його жанри, лірика, різновиди та жанри, драма та її жанри, види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск, бурлеск, травестія.

 

 1. Література 20 століття:

«Тіні забутих предків», «Intermezzo» (М. Коцюбинський)

«Земля» (О. Кобилянська)

“Contra Spem Spero!”, «Лісова пісня» (Леся Українка)

«Блакитна Панна» (М. Вороний)

«Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий …» (О. Олесь)

«О, панно Інно …», «Ви знаєте, як липа шелестить …», «Пам’яті тридцяти» (П. Тичина)

«Молюсь і вірю. Вітер грає …» (М. Рильський)

«Київ – традиція» (М. Зеров)

«Я (Романтика)» (М. Хвильовий)

«Дитинство» (Ю. Яновський)

«Любіть Україну!» ( В.Сосюра)

«Місто» (В. Підмогильний), «Моя автобіографія», «Сом» (О. Вишня)

«Мина Мазайло» (М.Куліш)

«Різдво» (Богдан-Ігор Антонич)

«Україна в огні», «Зачарована Десна» (О. Довженко)

«Пісня про рушник» (А. Малишко)

«Ти знаєш, що ти – людина…», «Задивляюсь у твої зіниці …» (В. Симоненко)

«Залізний острів» (О.Гончар)

«Три зозулі з поклоном» (Г. Тютюнник)

«Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле втрачена, явись!» (В. Стус)

«Балада про соняшник» (І. Драч), «Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське альфреско», «Маруся Чурай» (Л. Костенко)

Вміння визначати місце та роль митця в літературному процесі. Український модернізм, його основні течії, поетичний синтаксис, риторичні звертання, запитання, різновиди роману, кіноповість, усмішка, розуміння поняття «розстріляне відродження».

 

 1. Твори українських письменників-емігрантів:

«Тигролови» (І. Багряний)

«Стилет чи стилос» (Є. Маланюк)

Вимоги: орієнтуватися у творчості українських письменників-емігрантів, знати особливості пригодницького роману.

 

6. Сучасний літературний процес: загальний огляд, основні тенденції, постмодернізм як літературне явище, вміння орієнтуватися в особливостях розвитку сучасної літератури.

 

 

Якщо до частини ЗНО, яка відноситься до української літератури, можна підготуватися самому: прочитати необхідні твори, вивчити основні напрямки, літературні поняття, течії, жанри, навчитись аналізувати твори, то із частиною «українська мова» знадобиться допомога. Так, на перший погляд, весь перелік тем ЗНО трохи відлякує, для когось звучить нудно, хтось думає, що це йому взагалі не потрібно. Але факт залишається фактом – проходити зовнішнє незалежне оцінювання доводиться усім, тому потрібно змиритися і почати готуватися вже зараз. Ми зупинилися на тому, що самостійно підготуватися до частини «українська література» можливо, звісно, часу на підготовку піде набагато більше, адже вам самостійно доведеться читати і вивчати всі аспекти. Скоротити час та зусилля на підготовку вам допоможе кваліфікований спеціаліст з української мови та літератури, який має досвід підготовки до ЗНО. Що стосується частини «українська мова», то окрім оволодіння основними правилами мови, допомога знадобиться з останньою частиною тесту - «написання розгорнутої відповіді».

 

В наступній статті розглянемо структуру зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури.

 

французский

испанский

португальский

польский

чешский

словацкий

венгерский

румынский

болгарский

словенский

сербский

хорватский

македонский

иврит

турецкий

арабский

фарси

урду

пушту

молдавский

украинский

белорусский

русский

грузинский

армянский

азербайджанский

узбекский

казахский

киргизский

монгольский

Изучение иностранных языков - новое

Уроки иностранных языков онлайн

Как Вы узнали о наших курсах иностранных языков?